" class="title-header">tin tức di truyền trong ADoanh Nghiệp được biểu thị thành tính trạng của khung hình qua cơ chế: A. Nhân đôi ADN B.


Bạn đang xem: Thông tin di truyền trong adn được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

*

154350 điểm

è cổ tiến


tin tức DT trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của khung người qua cơ chế:A. Nhân đôi ADN B. Nhân đôi ADoanh Nghiệp, phiên mã, dịch mã.C. Phiên mã, dịch mã. D. Nhân đôi ADN, dịch mã.
*Xem thêm: Ý Nghĩa Các Nốt Ruồi Ở Tay Trái Phụ Nữ Và Nam Giới, Nốt Ruồi Ở Tay Phải

Đáp án C.- tin tức di truyền trong ADoanh Nghiệp của từng tế bào được truyền đạt đến nỗ lực hệ tế bào con thông qua lý lẽ nhân song.- Thông tin DT trong ADN được thể hiện thành tính trạng của khung hình thông qua các cơ chế phiên mã với dịch mã.