Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dựa vào điểm sáng của vỏ trái và hạt, loại quả như thế nào tiếp sau đây được xếp thuộc nhóm cùng với trái mơ?*

Quả đu đầy đủ, quả táo khuyết ta, trái chò.

Bạn đang xem: Quả nhãn thuộc loại quả gì

Quả chanh khô, quả nhãn, trái sầu riêng

Quả cam, trái xoài, trái măng cụt.

Quả nhãn, quả xoài, quả hãng apple ta.


*

Dựa vào Đặc điểm của vỏ quả với hạt, loại trái nào sau đây được xếp cùng team với quả mơ?*

Quả đu đầy đủ, quả táo Apple ta, trái chò.

Quả chanh khô, quả nhãn, quả sầu riêng

Quả cam, quả xoài, quả măng cụt.

Quả nhãn, quả xoài, trái táo bị cắn dở ta.


*

Dựa vào đặc điểm của vỏ trái với hạt, nhiều loại quả như thế nào sau đây được xếp thuộc team với trái mơ?*

Quả đu đủ, quả táo ta, trái chò.

Quả ckhô nóng, quả nhãn, quả sầu riêng

Quả cam, trái xoài, trái măng cụt.

Quả nhãn, trái xoài, trái táo bị cắn ta.


lưu giữ vân vừa thay đổi tên

Lúc quan lại gần kề Điểm sáng của vỏ quả, hãy cho biết thêm mọi trái thuộc đội trái hạch?

A. Quả bơ, trái táo bị cắn, quả xoài, quả chôm chômB. Quả chôm chôm, quả đậu, trái cà chuaC. Quả chuối, trái đu đầy đủ, quả ckhô cứng, trái dưa hấuD. Quả bơ, quả sầu riêng rẽ, quả đu đủ


lúc quan giáp đặc điểm của vỏ quả, hãy cho biết thêm phần lớn trái trực thuộc đội trái hạch?

A. Quả bơ, trái táo Apple, quả xoài, trái chôm chômB. Quả chôm chôm, trái đậu, quả cà chuaC. Quả chuối, quả đu đầy đủ, trái ckhô nóng, quả dưa hấuD. Quả bơ, quả sầu riêng rẽ, trái đu đủ


Lúc quan tiền sát đặc điểm của vỏ quả, hãy cho thấy hầu như quả nằm trong đội trái hạch?

A. Quả bơ, quả táo, trái xoài, trái chôm chômB. Quả chôm chôm, trái đậu, quả cà chuaC. Quả chuối, trái đu đầy đủ, trái ckhô nóng, trái dưa hấuD. Quả bơ, quả sầu riêng rẽ, trái đu đủ


Nhóm trực thuộc loại quả hạch là

A. Quả cam, quả xoài, quả măng cụt

B. Quả ckhô hanh, trái nhãn, trái sầu riêng

C. Quả nhãn, quả xoài, quả táo

D. Quả đu đủ, trái táo bị cắn ta, trái chò


Nhóm thuộc các loại trái hạch là:

C. Quả nhãn, trái xoài, trái táo Apple.

-> Giaỉ thích: Bởi vị các trái này có hạch cứng bên trong.


cho những các loại quả sau hồng , cải, nhãn,me, đu đủ ,chi chi ,chò ,mơ bông ,ckhô giòn .

Xem thêm: Cách Tính Ngày Quan Hệ Để Có Thai, Cách Tính Thời Điểm “Yêu” Dễ Có Thai

sếp vào những đội quả khô nẻ ko nẻ trái hạch trái mọng

*


Nhóm như thế nào dưới đây có số đông quả khô ko nẻ ?

A. Quả lạc, quả chò, trái thì là B. Quả hồng, quả quả cà chua, trái xoài

C. Quả chanh, quả cau, quả đu đầy đủ D. Quả táo Apple ta, trái cải, quả mận


nhóm làm sao có toàn cục quả thịt

A quả mít ,quả cam, trái bưởi

B quả dừa ,quả đậu xanh, trái cam

C trái xoài ,quả cải ,trái dưa

D trái bỏ ra đưa ra ,quả hãng apple ta ,trái chanh

mn giúp bản thân nhé


team như thế nào có tổng thể quả thịt

A trái mkhông nhiều ,quả cam, quả bưởi

B trái dừa ,quả đậu xanh, trái cam

C quả xoài ,trái cải ,quả dưa

D quả chi bỏ ra ,quả táo khuyết ta ,trái chan


A quả mít ,quả cam, quả bưởi

B quả dừa ,quả đỗ xanh, quả cam

C quả xoài ,quả cải ,quả dưa

D trái chi đưa ra ,trái táo bị cắn dở ta ,quả chanh


Trong số đầy đủ một số loại quả sau : Quả đu đủ, quả mơ, quả cải, trái chò, trái chanh , quả bông, quả cà chua, quả đậu, trái hãng apple, quả thìa là

a,Quả như thế nào có khá nhiều hạt

b,Quả nào tất cả ít hạt


a, Quả có tương đối nhiều hạt: quảđu đầy đủ, trái cải, trái chò, trái ckhô nóng, quả cà chua, trái thìa là

b, Quả nào có ít hạt: trái mơ, trái đậu, trái bông,quả táo

Chúc em học tốt!!!


Có 18 trái vừa táo bị cắn , cam với xoài . Số cam = 1/2 số quả táo Apple . Số quả xoài vội vàng 3 lần số quả cam Tính số trái từng các loại .


Số cam = một nửa số quả apple . Số quả xoài cấp 3 lần số trái cam

Nên số cam chiếm 1 phần

số apple chỉ chiếm 2 phần

số xoài chiếm phần 3 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 + 3 = 6 (phần)

Số quả cam là: 18 : 6 x 1 = 3 (quả)

Số trái táo là; 18 : 6 x 2= 6 (quả)

Số trái xoài là; 3 x 3 = 9 (quả)


Số cam = 50% số trái táo khuyết . Số quả xoài gấp 3 lần số trái cam

Nên số cam chiếm phần 1 phần

số apple chiếm 2 phần

số xoài chiếm phần 3 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 + 3 = 6 (phần)

Số trái cam là: 18 : 6 x 1 = 3 (quả)

Số trái táo bị cắn dở là; 18 : 6 x 2= 6 (quả)

Số quả xoài là; 3 x 3 = 9 (quả)


Nhóm trái làm sao có toàn quả thit:A. Quả cà chua, quả ớt, quả ckhô cứng, trái bí B. Qunhà trò, quả đỗ xanh, trái dừa, trái chò C. Quả lúa, quả Chuối, quả xoài, trái me D. Quả hồng, trái người yêu kết, quả bưởi, quả mơ