*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Crúc ý: Sau Lúc áp dụng 2-3 tuần đầu thì những vệt nám bị đưa lên, chú ý dường như đậm rộng, cơ mà sau tuần sản phẩm công nghệ 3 các dấu nám vẫn bay dần dần đi, với bay không còn kế tiếp da đã Trắng sáng sủa hơn theo thời gian. Quý vị hãy tin cậy tuyệt đối hoàn hảo vào sản phẩm nhằm đạt tác dụng cao nhất. Xin cảm ơn!